0 EUR Vaata ostukorvi »
Edasimüüjale:
Garantiitingimused

elves.ee garantiitingimused

1. ÜLDIST

1.1. Elves.ee vahendab müüdavatele seadmetele tootja garantiid ja garantiiprotseduure, kuid ei tee seadmetele garantiiremonti (välja arvatud Phobos elektrikarjuse generaatorid). Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti elves.ee vahendusel maaletooja või vahetult tootjatehase kaudu.

1.2. Garantiihoolduse aluseks on elves.ee poolt väljastatud arve ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on elves.ee-l õigus tasuta garantiiremondist keelduda.

2. GARANTIIAEG

2.1. Garantiiperiood algab kauba kliendile üleandmise hetkest alates.

2.2. Garantiiajal teostatud garantiihooldused garantii kehtivust ei pikenda.

2.3. Elves.ee poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg. Erandina on PHOBOS elektrikarjuse generaatoritel 5 aastane garantii.

2.4. Juriidilistest isikutest klientidele määrab garantiiaja seadme tootja või hulgimüüja (importija).

2.5. Garantiilaiendused, mis toodetele kaasa ostetakse, tuleb kliendil endal registreerida vastavalt kaasaantud juhendile 30 päeva jooksul. Kui seda ei tehta, siis garantiilaiendus ei kehti.

2.6. Kui tootega on kaasa pandud garantiitalong, siis tuleb see säilitada, ilma selleta garantii ei kehti.

3. GARANTIIREMONDI TEGEMINE

3.1. Garantiiremonti tehakse tootja hooldusesinduses. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti elves.ee vahendusel tarnija või vahetult tootjatehase kaudu. Erandina on PHOBOS elektrikarjuse generaatorite garantiiremont aadressil Sooja 5, Saue linn, Harjumaa 76505.

3.2. Kliendil tuleb garantiiremonti minev kaup toimetada elves.ee kontorisse (Sooja 5, Saue linn, Harjumaa 76505). Üksikasjalikku infot saab telefonil +372 6596551 või e-posti aadressil elves@elves.ee.

3.3. Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud, asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või parema seadmega.

4. GARANTII ALLA EI KUULU:

4.1. Kuluva iseloomuga osad ning pakend ja dokumentatsioon;

4.2. Kasutaja andmed, mis on hävinud seadme riknemisel või garantiiremondi tagajärjel. Andmete varundamine on kliendi kohustus;

4.3. Tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt seadmesse installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired.

4.4. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt;

4.5. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud mittetöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest;

4.6. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;

4.7. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutusest ja kasutusjuhendi nõuete eiramisest (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes)
 

Elves OÜ
elves.ee